TRAINEN TIJDRIJDEN

Een mooie tijdritfiets of goed materiaal is mooi, maar de benen zullen het toch zelf moeten doen. Er zal dus getraind moeten worden op het tijdrijden. Naast een deel algemene wielertraining is er ook een tijdrit specifiek deel dat getraind moet worden.

De basis
Of we nu wedstrijden willen winnen of gewoon voor onze plezier zo nu en dan aan een tijdritwedstrijd willen meedoen, er moet getraind worden. Een goede basis is nodig om later te profiteren en ‘vorm’ te kweken. Hoe hoger het doel hoe meer en specifieker er getraind zal moeten worden.
Al in de winter kan er begonnen worden met trainen. Buiten op de weg gaan we uren maken om het duurvermogen op peil te brengen. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de extensieve trainingszone D1 (75% van omslagpunt)
De meeste renners zullen de term Herstel D1 / D2 / D3 en Weerstand wel kennen. Deze hartslagzones geven aan in welke zone er getraind wordt.

Naast duurvermogen is de basis van tijdrijden : soepel een zwaar verzet kunnen trappen. We moeten dus op souplesse trainen en sterker worden. De duurtrainingen zijn goed te gebruiken om ook op souplesse te trainen. Door de trainingen op een klein verzet te trainen en op een hoog ’toerental’ leren we de spieren te wennen aan hoge omwentelingen trappen. Wanneer je dit niet gewend ben zul je dit lang moeten trainen. Dit kan soms enkele jaren duren voor renners gewend zijn om soepel op 100-105 rpm te kunnen fietsen.

Souplesse training
Ook in de winter bij slecht weer kan er op de tacx op souplesse getraind worden. Deze vorm van training geeft bovendien een leuke afleiding op de doorgaans saaie tacx training. Een trainingsvorm op souplesse kan er als volgt uitzien. 15 min rustig infietsen, vervolgens 4 blokken van 4 min met hoog freq trappen. Probeer zo laag mogelijk in je hs zone te blijven, zeker niet boven je omslagpunt. Tussen de blokken 4 min herstel door rustig te trappen. Probeer elke week 2-3 keer deze trainingsvorm te herhalen en verhoog elke week de trapfrequentie. Begin de eerste training op 110 rpm en bouw deze langzaam op. De training wordt altijd afgesloten met een uitfietsperiode van 15-20 min. De totale training is dus ongeveer 60 min.

Kracht/souplesse training
Naast souplesse moet er op kracht getraind worden. Ook dit kan op de fiets gebeuren, beide trainingen kunnen in intervalvorm gebeuren.
Niet iedereen zal een leuke berg of heuvel in zijn achtertuin hebben, dus ook deze trainingsvorm zou op de tacx uitgevoerd kunnen worden. Begin met 30 minuten infietsen in D1 zone. Daarna volgen 4 blokken van 4 min op zwaar verzet 53*17 in D3 zone met 100-105 rpm . Na deze 4 minuten volgen 4 minuten herstel in D1 zone. Na 4 herhalingen is het 30 min uitfietsen in D1.
Probeer deze bloktrainingen wekelijks te doen in de winterperiode, wissel ze wel regelmatig af. Na mate het seizoen dichterbij komt kan men de zware blokken langer maken, tot 10-15 min per blok.